atgal pirmyn pgr. psl.

Konkursas "Sumirimas" baigėsi ir tęsiamas

Šiame psl.:
2012.09 konkurso "Sumirimas" nugalėtojas
Konkurso taisyklės

Eksperimentinės muzikos konkursas "Sumirimas" baigėsi "the Picturesque Episodes" pergale. Iš 22 įvairių atlikėjų (tarp kurių buvo ir vienas užsienietis) kompozicijų kompetetinga komisija atrinko būtent "the Picturesque Episodes" kūrinį "Tokyo Pulse".

Primename, kad konkursas vyksta kas du mėnesius ir jame gali dalyvauti visi Lietuvos šiuolaikinės muzikos atlikėjai. Todėl jau dabar yra skelbiama naujo konkurso pradžia.

Konkurso taisyklės:

 

1. BENDROJI DALIS:

 

1.1 Šiuose nuostatuose apibrėžiami konkurso tikslai, organizatoriai, dalyviai, vertinimo ir apdovanojimo bei kūrinių viešinimo tvarka.

1.2 Eksperimentinės muzikos konkursą "Sumirimas" organizuoja menininkas Jaras Ramūnas.

1.3 Konkurso tikslas – pradedančių ir jau pripažintų autorių kūrybos skatinimas ir populiarinimas, įtraukiant į šį procesą ne tik autorius bet ir muzikos ekspertus.

1.4 Autoriai, kuriantys kūrinius ir jas pristatantys konkurse nustatyta tvarka, toliau vadinami AUTORIAIS.

1.5 Autorių konkursui pateikti muzikos kūriniai toliau vadinami KŪRINIAIS.

 

2. KONKURSO ORGANIZATORIUS ĮSIPAREIGOJA:

 

2.1 Pristatyti konkursą ir  jo sąlygas  interneto tinklalapyje www.jaras.lt ar kitose žiniasklaidos priemonėse.

2.2 Organizuoti, finansuoti ir vykdyti konkurso "Sumirimas" nugalėtojų pristatymą bei apdovanojimą.

2.3 Skirti nustatytus prizus ir (ar) dovanas nugalėjusio kūrinio AUTORIUI.

 

3. KONKURSO REIKALAVIMAI AUTORIAMS:

 

3.1 Konkurse dalyvauja Lietuvos ir užsienio AUTORIAI.

3.2 Konkurso dalyvių skaičius neribojamas.

3.3 Vienas AUTORIUS gali būti ne daugiau kaip 2 kūrinių autorius arba 2 dainų bendraautorius. Kūrinio autorių skaičius neribojamas.

3.4 AUTORIUS pateikia ORGANIZATORIAMS konkurso reikalavimus atitinkantį KŪRINIO įrašą (žiūrėti 4.5).

3.5 Kartu su KŪRINIU AUTORIUS būtinai pateikia ORGANIZATORIAMS informaciją apie save: vardas, pavardė, amžius, el.pašto adresas.

3.6 AUTORIUS, nepateikęs būtinos informacijos apie save arba pateikęs konkurso reikalavimų neatitinkantį KŪRINIO įrašą, organizatorių sprendimu gali būti pašalintas iš konkurso.

3.7 AUTORIAI įsipareigoja laikytis ir nepažeisti Lietuvos Autorių ir Gretutinių Teisių Įstatyme numatytų nuostatų.

 

4. KONKURSO REIKALAVIMAI KŪRINIAMS:

 

4.1 KŪRINIŲ stilius ir tematika - ambient, noise, industrial, new age.

4.2 KŪRINIO trukmė - iki 10 minučių.

4.3 KŪRINIO atlikėjų skaičius neribotas.

4.4 Konkursui pateikiami tik originalūs ir niekur iki konkurso pradžios viešai neskelbti KŪRINIAI.

4.5 KŪRINIAI pateikiami el. paštu adresu endichevis.satcontest~~gmail~com,  mp3 formatu 192 kbps/44,1kHz, bet ne aukštesnės kokybės.

 

5. KONKURSO EIGA

 

5.1 Konkurso paskelbimo data - 2012-11-04. Konkurso pabaiga - 2012-11-30.

5.2 Paskelbus konkurso pradžią, AUTORIAI pateikia KŪRINIUS punkte 4.5 nurodytu būdu.

5.3 Konkursui pateiktas KŪRINYS ir informacija apie AUTORIŲ gali būti patalpinami interneto tinklalapyje www.jaras.lt

5.4 Konkursui pasibaigus, sumuojami konkurso rezultatai. Tinklapyje www.jaras.lt paskelbiamas KŪRINYS, kuris surinko daugiausiai komisijos balsų. AUTORIAI apie tai informuojami el.paštu.

5.5 Nelaimėję autoriai nebūtinai turi būti informuojami.

5.6 KŪRINIO AUTORIUS, užėmęs pirmąją vietą, apdovanojamos diplomu ir su juo tariamasi dėl galimo jo kūrinio išleidimo laimėjusių konkurso KŪRINIŲ albume.

 

6. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

 

6.1 Konkurso ORGANIZATORIAI pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti taisykles, apie tai neinformuodami AUTORIŲ.

6.2 Dalyvaudami konkurse AUTORIAI sutinka su šiomis taisyklėmis ir galimais papildymais ar pakeitimais.

6.3 Konkursui atsiųsta medžiaga Autoriui negrąžinama.

6.4 Organizatoriai įgyja teisę išleisti, spausdinti, transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti KŪRINĮ ten, kur nusprendžia, kad tai vera daryti, neribodami transliacijų skaičiaus, trukmės ir termino.

6.5 Visi ginčai sprendžiami LR Įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.


Pagrindinis puslapis
Gaukite emailus apie papildymus puslapyje
(Puslapis sukurtas 2012.11.10)