atgal pirmyn pgr. p.

Paskutin poemi muzika (1993)

Viso albumo raas

   iuo metu tik kaset
Krini sraas:

1.1989 12 27 (5'55")
2.Solo klarnetu ir fortepijonu, perengus mirties rib (1'47")
3.Niaks Rupyte:
  a) tai tik dainuojanij igstis, Niaks Rupyte (5'10"),
  b) tai perjimas, Niaks Rupyte (6'08"),
  c) tai ratu liauiantys ingsniai, Stup Tep (6'08"),
  d) vandens prajimas - tai (4'49"),
  e) raudona saul emyn - privakaras (3'10") (bendra trukm - 20'29");
4.Lauk i ia (1'12")
5.Keturiolika bals i S.Beketo "Anuo laiku" (28'32")
  Bendra trukm (TT) - 57'55".

K sak klausytojai:

...ais - bema pusvaland trunkanti kompozicija pagal S.Beketo tekst "Anuo laiku" - anuo laiku, kai tu griai paskutin kart pairti, ar griuvsiai tebra ten, kur tu slapsteisi savo vaikystje etc. Muzikiniais ir konkreiais garsais palydtas monologas be tak ir kableli - tai naujovika...

Giedrius Kupreviius ("Kauno diena" 1993-Lap-13)

Apie album:

Albumas raintas 1989-1992 m., didesn rao dalis atlikta Pop Centro ra studijoje, kuri tais laikais buvo laikoma profesionalia. Projektas labai skyrsi savo stiliumi nuo kit krini rainjam studijoje. Krinys "1989 12 27" ruotas ieinant su mikrofonais Pop Centro ra studijos koridori (studija buvo rsyje) ir instrumentus rainjant i tolo, kad skambt rsio dulks. "Niaks Rupyte" rayta praktikai transe. rainjant "Keturiolika bals..." teko perengti studijos technikos ribotum: Pop Centro ra studija turjo tik 16 kanal aparatr, todl teko dauginti kanalus pakartotinu raymu. To paties krinio kiekvieno "balso" fonas yra skirtingas, parinktas pagal tai, k sako "balsas". Daug laiko praleista tobulinant skaitov garso takel. Garsin albumo santrauka, suprantama, neatspindi visko, kas sutilpo beveik valandos trukms album.

Pagrindinis puslapis
Gaukite emailus apie papildymus puslapyje

Web Statistics

Clicky